POKRAČUJEM !

Jou!

Chvály (se svědectvím!) 

Korinťani (kde že jsme to skončili...?)

A pokec!