JEŽÍŠOVA MODLITBA

Hojte :)

Budeme si číst o tzv modlitbě Páně, té nejznámější modlitbě ever - protože se jí modlil sám Ježíš.

Možná už jí někdy odříkáváme bezmyšlenkovitě. Zkusme se na ní podívat trošku znova :)